f in
LANCERTO S.A.
ul. Podzwierzyniec 29
37-100 Łańcut
tel.: +48 17 225 03 12
fax: +48 17 785 21 69
e-mail: office@lancerto.com

LANCERTO S.A. z siedzibą w Łańcucie,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000296761
NIP: 8151747126.
Kapitał założycielski: 1 000 000,00 PLN
NASZE SALONY